Thorn Svenska

Hur fungerar Annuitetslån?

Uppdaterad

Ett annuitetslån är ett lån där månadsbeloppet (amortering plus ränta) är detsamma under lånets hela löptid. Här nedan kan du läsa mer om hur ditt annuitetslån hos Thorn fungerar och vad som händer under lånets löptid. Du kommer också få veta vad som händer om du missar en eller flera betalningar eller om du "pausar" dina betalningar en månad.

Månadsbeloppet
Månadsbeloppet eller månadskostnaden är det du betalar varje månad. Månadsbeloppet består av både ränta och amortering. Vid ett annuitetslån betalar du samma månadsbelopp under hela perioden du har lånet. Det är alltid en fast tidsperiod som bestäms tillsammans med dig och oss innan avtalet ingås.

Fast ränta
Hos Thorn har du alltid fast ränta som avtalas innan avtalet ingås. Varje månad betalar du ränta. Den räntekostnaden ingår i månadsbeloppet. Räntan är kostnaden för att ha lånet.

Amortering
Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje månadsbelopp. Hos Thorn betalas amorteringen varje månad, tillsammans med räntan. När du amorterar minskar din låneskuld.

Annuitetslån
Under ett annuitetslåns löptid betalar du varje månad samma belopp. Men i början av löptiden betalar du mer ränta och endast en liten del av månadsbeloppet är avbetalning på själva låneskulden. Men för varje månadsbelopp (betalning) du betalar sjunker successivt räntan, och amorteringen ökar. Denna låneform blir alltså̊ mer fördelaktig för varje betalningstillfälle.

Vad händer om jag missar en betalning?
Missar du en betalning läggs räntebeloppet och avgifter till på kapitalskulden och din betalplanförlängs. Om du missar flera betalningar händer samma sak. Men efter tillräckligt många missade betalningar börjar räntedelen av din månadskostnad stiga eftersom räntan beräknas på kapitalskulden. Då kan det bli svårare att komma ikapp med din ursprungliga betalplan. Därför är det viktigt att följa sina betalplan. Kan du inte följa din betalplan är det viktigt att du kontaktar oss - kanske har du en en försäkring (betalskydd) hos oss som kan hjälpa dig.

Läs mer om betalskydd här.

Du kan läsa mer om avgifter här.




Guide taggad med: annuitetslån missat betalning
warning Created with Sketch.