Thorn Svenska

Försäkringar

Om Produktförsäkring

Din produktförsäkring gäller i 1 år från och med inköpsdatum. Därefter har du möjlighet att säga upp försäkringen eller låta den övergå i en månadsförsäkring. Du kan ha försäkringen i maximalt 36 måna...

Tillhör kategori: Försäkringar
Uppdaterad

Hur gör jag en skadeanmälan för min produkt?

Kontakta oss på Thorn för att göra en skadeanmälan. Du kommer att få fylla i en skadeanmälan som du sedan mailar till försäkringsbolagets ombud (ADIS) som gör en bedömning. Om din skada är godkänd kom...

Tillhör kategori: ProdukterFörsäkringar
Uppdaterad

Om ditt betalskydd - Ofrivillig arbetslöshet, Tillfällig arbetsoförmåga eller Dödsfall

Ditt betalskydd är en typ av försäkring som gäller i 1 år från och med inköpsdatum. Därefter har du möjlighet att säga upp betalskyddet eller låta det övergå i en månadsförsäkring. Betalskyddet löper ...

Tillhör kategori: Försäkringar
Uppdaterad

Om ditt betalskydd - Allvarlig sjukdom eller Dödsfall

Ditt betalskydd är en typ av försäkring som gäller i 1 år från och med inköpsdatum. Därefter har du möjlighet att säga upp betalskyddet eller låta det övergå i en månadsförsäkring. Betalskyddet löper ...

Tillhör kategori: Försäkringar
Uppdaterad

Hur gör jag en skadeanmälan för mitt betalskydd?

Kontakta oss på Thorn för att göra en skadeanmälan gällande ditt betalskydd. Du kommer att få fylla i en skadeanmälan som du sedan mailar till försäkringsbolagets ombud (ADIS) som gör en bedömning. Tä...

Tillhör kategori: Försäkringar
Uppdaterad