Thorn Svenska

Förköpsinformation Betalskydd - Ofrivillig arbetslöshet, Tillfällig arbetsoförmåga eller Dödsfall

Uppdaterad

Här hittar du alltid detaljerad information om vad din försäkringen gäller för och hur skador ersätts. Dina försäkringsvillkor hittar du också som en bilaga till ditt avtal.

  • Förköpsinformation: förköpsinformationen innehåller viktig information om försäkringen. Du kan ta redan på vilka krav det finns för att försäkringen ska gälla och exempel på när försäkringen inte gäller.
  • Faktablad: faktabladet ger en enkel och kortfattad beskrivning av försäkringen. Här kan du enkelt få en överblick över vad som ingår i försäkringen, vad som inte ingår och när och hur du ska betala.
  • AmTrusts dataskyddspolicy: Denna policy är en sammanfattning av hur AmTrust (Försäkringsgivaren) behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har i förhållande till AmTrusts personuppgiftsbehandling. 

Klicka på dokumenten här nedanför för att öppna förköpsinformationen och faktabladet.

warning Created with Sketch.