Thorn Svenska

Hur gör jag en skadeanmälan för mitt betalskydd?

Uppdaterad

Kontakta oss på Thorn för att göra en skadeanmälan gällande ditt betalskydd. Du kommer att få fylla i en skadeanmälan som du sedan mailar till försäkringsbolagets ombud (ADIS) som gör en bedömning. Tänk på att alltid ha kompletterande underlag som sjukintyg och liknande redo för att skicka in till ADIS.

De gör sedan en bedömning och kan komma att begära kompletterande uppgifter.

Instruktion:
1. Uppdatera dig på försäkringsvillkoren för att se om du är berättigad till ersättning. Läs mer om de olika betalskydden här och här. Observera att det finns två olika sorters betalskydd, du behöver ta reda på vilket betalskydd du har och om du uppfyller villkoren.
2. Fyll i blanketten du får från oss och sänd till försäkringsbolaget.
3. Invänta besked från försäkringsbolaget, de meddelar om din skadeanmälan är godkänd och när betalskyddet börjar betala ditt månadsbelopp.

Vad händer nu?
Om du följt stegen ovan behöver du endast invänta beskedet från försäkringsbolaget och inbetala som vanligt. Du måste själv fortfarande ta ansvar för dina betalningar fram till och med det datum försäkringsbolaget kommer börja betala din månadskostnad eftersom det i regel alltid är minst en månads förskjutning i betalningarna från försäkringsbolaget.

Om det visar sig att du har inbetalt för ”mycket” enligt din avtalade betalplan så kommer vi att återbetala det belopp som du ligger ”före” med enligt din betalplan.

Om din ansökan beviljas av ADIS:
1. Läs noggrant brevet från ADIS.
2. ADIS kan komma att begära dokumentation för att komplettera din skadeanmälan. Dokumentationen ska skickas till ADIS senast den 20e varje månad för att ersättning ska fortsätta att betalas ut.  
3. Ersättning kommer utgå ifrån det datum som står skrivet i brevet. Du måste själv betala månadskostnaden till Thorn fram till det datumet. Annars riskerar din skuld att öka och överlåtas till ett externt inkassobolag.

ADIS kontaktuppgifter:
E-mail: betalskydd@adis.dk

Postadress:
ADIS
Att: Affinity/Skade
Strandgade 4 C
1401 København K
Danmark