Thorn Svenska

Hur gör jag för att betala mer?

Uppdaterad

Du kan göra extra eller större inbetalningar när du vill. Du betalar alltid till samma Post Giro och använder alltid samma OCR-nummer. Uppgifterna framgår av din betalningsavi.

Om du har valt att betala autogiro och vill betala extra behöver du kontakta oss för att få betalningsuppgifter. Vi har inte möjlighet att göra extra eller större dragningar via autogiro.

OBS! Gör inte extra inbetalningar till autogiro-kontot då vi inte automatiskt kan se att det är din betalning. Kontakta oss istället för att få rätt uppgifter.