Thorn Svenska

Hur gör jag en skadeanmälan för min produkt?

Uppdaterad

Kontakta oss på Thorn för att göra en skadeanmälan. Du kommer att få fylla i en skadeanmälan som du sedan mailar till försäkringsbolagets ombud (ADIS) som gör en bedömning. Om din skada är godkänd kommer du få frakthandlingar från oss på Thorn för att skicka produkten till vår verkstad som sedan reparerar eller byter ut din produkt.

Läs mer om våra försäkringsvillkor nedanför.