Thorn Svenska

Om ditt betalskydd - Ofrivillig arbetslöshet, Tillfällig arbetsoförmåga eller Dödsfall

Uppdaterad

Ditt betalskydd är en typ av försäkring som gäller i 1 år från och med inköpsdatum. Därefter har du möjlighet att säga upp betalskyddet eller låta det övergå i en månadsförsäkring. Betalskyddet löper på en månad åt gången tills dess att något av följande inträffar: du säger upp betalskyddet, du slutbetalar ditt lån, du fyller 67 år. En förutsättning för detta är förstås att du betalar månadspremien.

Vad täcker försäkringen:
Ditt betalskydd är en försäkring som om du uppfyller kriterierna går in och betalar din månadskostnad, både ränta och amortering, i upp till 12 månader, om du skulle råka ut för något av följande:
- Ofrivillig arbetslöshet
- Tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall
- Dödsfall

Ditt betalskydd är giltigt om du vid avtalets tecknande uppfyller följande kriterier:*
- Du är mellan 18 och 65 år och är bosatt i Sverige (betalskyddet kan du använda tills du fyller 67 år)
- Du vid tecknande av försäkringen är fullt frisk och arbetsför och har inte kännedom om existerande sjukdom eller skada
- Du har en tillsvidareanställning och arbetar minst 22 timmar per vecka

Hur säger jag upp min försäkring?
Du har 30 dagars ångerrätt från och med den dag du mottog försäkringsbrevet. För att ångra din försäkring måste du lämna ett meddelande till oss om frånträde. Därefter gäller försäkringen i ett år och kan inte sägas upp eller avslutas under det året. Efter ett år övergår din försäkring till en månadsförsäkring. När din försäkring övergår till en månadsförsäkring kan försäkringen sägas upp. Du behöver då skriftligen meddela Thorn att du vill säga upp din försäkring. Det går bra att skicka ett mail, du får alltid en bekräftelse på att din försäkring är avslutad.

*Observera att följande kriterier är ett urval. Se försäkringsvillkoren för fullständiga villkor och kriterier för att kunna utnyttja försäkringen. Det är ditt ansvar att säkerställa att du uppfyller kriterierna. Om så inte är fallet eller om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

warning Created with Sketch.