Thorn Svenska

Ansöka om lån utan Bank-ID

Uppdaterad

Du måste ringa in till oss för att ansöka om lån utan Bank-ID. Du kommer då genomgå sedvanlig kreditprövning och du kommer få ditt avtal och avtalsvillkor hemskickat per post för signering. Ett av avtalen ska returneras till oss samt kopia på giltig fotolegitimation.

Som giltig legitimation räknas svenskt körkort, svenskt pass, nationellt svenskt ID-kort samt svenskt ID-kort inom giltighetsperioden.
Kopian kan också skickas digitalt via e-post till: info@thorn.se.
Notera ditt kundnummer i ämnesraden. Kundnummer hittar du på avtalet.

Använd det förbetalda svarskuvertet för att returnera avtalet. Observera att du måste skicka tillbaka avtalet så att det är oss tillhanda inom 30 dagar från den dag du gjorde ansökan. Skickar du tillbaka avtalet så att det är oss tillhanda 30 dagar efter det datum du gjorde ansökan kan vi inte garantera att du får lånet utbetalt. Det beror på att en kreditupplysning endast är giltig i 30 dagar.

Guide taggad med: bank-id låna utan bank-id signera avtal signera avtal utan bank-id
warning Created with Sketch.