Thorn Svenska

Styrka inkomst

Uppdaterad

I den här hjälpartikeln går vi igenom de underlag vi behöver från dig för att bevilja kredit. Det är viktigt att du lämnar alla underlag vi efterfrågar så snart som möjligt. Läs mer om vanliga typer av inkomster och vilka underlag som krävs samt var du hittar dem här nedanför:

Olika inkomstkällor kräver olika underlag
De vanligaste inkomsterna som kan innebära att vi behöver underlag är:

  • Inkomst från arbete
  • Pension
  • CSN
  • Ersättning från försäkringskassan

Inkomst från arbete
Vilka underlag krävs?
Arbetar du vill vi att du skickar dina 3 senaste lönespecifikationer.
Om du nyligen påbörjat din anställning går det bra med ett anställningsavtal.

Var hittar jag normalt dessa underlag?
Det är arbetsgivaren som utfärdar specifikationerna. Normalt får du dessa per post eller i digital brevlåda. Om du saknar specifikationerna kan du be din arbetsgivare att få kopior.

Var ska jag skicka underlagen?
Du ska skicka underlagen till laneansokan@thorn.se. Underlagen måste vara fullt läsliga och all information måste synas på underlagen. Du kan skicka dem som PDF-fil eller ta en bild med mobilen.

Pension
Vilka underlag krävs?
Vi behöver se ditt årsbesked där samtliga utbetalningar för innevarande år finns med. Har du olika pensioner behöver vi se årsbeskeden för samtliga. Har du inte ett årsbesked kan du skicka in dina 3 senaste utbetalningsspecifikationer som pensionsmyndighet eller privat aktör utfärdar.

Var hittar jag normalt dessa underlag?
Det är pensionsmyndigheten eller en privat aktör som utfärdar underlagen. Normalt får du årsbeskedet i början av året per post eller till digital brevlåda. Om du saknar årsbeskedet kan du be utbetalaren om att få kopior.

Var ska jag skicka underlagen? 
Du ska skicka underlagen till laneansokan@thorn.se. Underlagen måste vara fullt läsliga och all information måste synas på underlagen. Du kan skicka dem som PDF-fil eller ta en bild med mobilen.

CSN
Vilka underlag krävs?
Vi behöver se ditt fullständiga beslut som du får från CSN inklusive utbetalningsplanen. Beslutet måste även omfatta framtida studier för att vi ska kunna godkänna inkomsten.

Var hittar jag normalt dessa underlag?
Beslutet kan du hitta om du loggar in på CSN ”mina sidor” via webben. Beslutet går ej att hitta i CSN:s app.

Var ska jag skicka underlagen? 
Du ska skicka underlagen till laneansokan@thorn.se. Underlagen måste vara fullt läsliga och all information måste synas på underlagen. Du kan skicka dem som PDF-fil eller ta en bild med mobilen.

Ersättning från försäkringskassan
Vilka underlag krävs?
Vi behöver få dina 3 senaste specifikationer från försäkringskassan. Har du olika sorters ersättning från försäkringskassan kan du ha olika specifikationer för respektive inkomst.

Var hittar jag normalt dessa underlag?
Du kan alltid hitta specifikationerna om du loggar in på Försäkringskassans ”mina sidor”.

Var ska jag skicka underlagen? 
Du ska skicka underlagen till laneansokan@thorn.se. Underlagen måste vara fullt läsliga och all information måste synas på underlagen. Du kan skicka dem som PDF-fil eller ta en bild med mobilen.

Vad händer om jag inte har de underlag ni ber om?
Om du inte har alla eller vissa av de underlag vi ber om kan det innebära att vi inte kan gå vidare med din låneansökan. Prata med din lånehandläggare för att få veta mer om just din ansökan.