Thorn Svenska

Styrka inkomst

Uppdaterad

I samband med att du ansöker om lån hos Thorn kan du behöva styrka din inkomst om den har förändrats sedan din senaste taxering. Vi hjälper dig styrka din inkomst enkelt och smidigt med vår samarbetspartner Insurino. Med Insurino godkänner du att vi hämtar dina senaste inkomstuppgifter från Skatteverket. Du behöver inte dela någon transaktionsdata från ditt bankkonto.

Ibland kan ytterligare underlag också behövas. Nedan finns exempel på inkomstkällor som kan kräva underlag samt vad för typ av underlag vi behöver.

Olika inkomstkällor kräver olika underlag
De vanligaste inkomsterna som kan innebära att vi behöver underlag är:

  • Inkomst från arbete
  • CSN
  • Ersättning från Försäkringskassan

Inkomst från arbete
Vilka underlag krävs?
Arbetar du vill vi att du skickar dina 3 senaste lönespecifikationer.
Om du nyligen påbörjat din anställning kan ett anställningsavtal vara tillräckligt.

Var hittar jag normalt dessa underlag?
Det är arbetsgivaren som utfärdar specifikationerna. Normalt får du dessa per post eller i digital brevlåda. Om du saknar specifikationerna kan du be din arbetsgivare att få kopior.

CSN

Om din primära inkomst är studiemedel från CSN, krävs det att du har en extra inkomst från arbete vid sidan av för att vi ska kunna fortsätta behandlingen av din låneansökan.

Vilka underlag krävs?
För studiemedel från CSN behöver vi ditt fullständiga beslut inklusive utbetalningsplanen. Beslutet måste även omfatta framtida studier för att vi ska kunna godkänna inkomsten. Arbetar du extra behöver vi även se lönespecifikationer eller anställningsavtal för ditt arbete.

Var hittar jag normalt dessa underlag?
Beslutet kan du hitta om du loggar in på CSN ”mina sidor” via deras webbplats här.

Ersättning från Försäkringskassan
Vilka underlag krävs?
Vi behöver få dina 3 senaste specifikationer från Försäkringskassan. Har du olika sorters ersättning från Försäkringskassan kan specifikationerna variera för varje inkomst.

Var hittar jag normalt dessa underlag?
Du kan alltid hitta specifikationerna om du loggar in på Försäkringskassans ”mina sidor”, via deras webbplats här.

Var skickar jag mina underlag?
När du har de nödvändiga underlagen ska du skicka dem till laneansokan@thorn.se. Underlagen måste vara fullt läsliga och all information måste synas på underlagen. Vi kan ta emot underlagen i PDF, JPEG eller PNG-format, har du fysiska underlag kan du alltså ta bilder på underlagen med din mobiltelefon.

Vad händer om jag inte har de underlag ni ber om?
Om du saknar några av de begärda underlagen kan det innebära att vi inte kan fortsätta behandlingen av din låneansökan. Tala med din lånehandläggare för mer information om din specifika ansökan. Vi strävar efter att göra processen så smidig som möjligt för dig.

Guide taggad med: högre inkomst inkomstunderlag styrka inkomst underlag
warning Created with Sketch.