Thorn Svenska

Styrka inkomst

Uppdaterad

I samband med att du ansöker om lån hos Thorn kan du behöva styrka din inkomst om din inkomst har förändrats sedan din senaste taxering skedde. Vi hjälper dig styrka din inkomst enkelt och smidigt med vår samarbetspartners Kreditz, genom att du godkänner att du delar din transaktionsdata från ditt bankkonto med oss.

Har du inte möjlighet att dela din transaktionsdata med oss så kan andra underlag behövas.Nedan hittar du exempel på de inkomster som kan behöva styrkas och vilka underlag som då behövs.

Olika inkomstkällor kräver olika underlag
De vanligaste inkomsterna som kan innebära att vi behöver underlag är:

  • Inkomst från arbete
  • CSN
  • Ersättning från försäkringskassan

Inkomst från arbete
Vilka underlag krävs?
Arbetar du vill vi att du skickar dina 3 senaste lönespecifikationer.
Om du nyligen påbörjat din anställning går det bra med ett anställningsavtal.

Var hittar jag normalt dessa underlag?
Det är arbetsgivaren som utfärdar specifikationerna. Normalt får du dessa per post eller i digital brevlåda. Om du saknar specifikationerna kan du be din arbetsgivare att få kopior.

Var ska jag skicka underlagen?
Du ska skicka underlagen till laneansokan@thorn.se. Underlagen måste vara fullt läsliga och all information måste synas på underlagen. Du kan skicka dem som PDF-fil eller ta en bild med mobilen.

CSN
Vilka underlag krävs?
Vi behöver se ditt fullständiga beslut som du får från CSN inklusive utbetalningsplanen. Beslutet måste även omfatta framtida studier för att vi ska kunna godkänna inkomsten. Arbetar du extra behöver vi även se lönespecifikationer eller anställningsavtal för ditt arbete.

Var hittar jag normalt dessa underlag?
Beslutet kan du hitta om du loggar in på CSN ”mina sidor” via webben. Beslutet går ej att hitta i CSN:s app.

Var ska jag skicka underlagen? 
Du ska skicka underlagen till laneansokan@thorn.se. Underlagen måste vara fullt läsliga och all information måste synas på underlagen. Du kan skicka dem som PDF-fil eller ta en bild med mobilen.

Ersättning från försäkringskassan
Vilka underlag krävs?
Vi behöver få dina 3 senaste specifikationer från försäkringskassan. Har du olika sorters ersättning från försäkringskassan kan du ha olika specifikationer för respektive inkomst.

Var hittar jag normalt dessa underlag?
Du kan alltid hitta specifikationerna om du loggar in på Försäkringskassans ”mina sidor”.

Var ska jag skicka underlagen? 
Du ska skicka underlagen till laneansokan@thorn.se. Underlagen måste vara fullt läsliga och all information måste synas på underlagen. Du kan skicka dem som PDF-fil eller ta en bild med mobilen.

Vad händer om jag inte har de underlag ni ber om?
Om du inte har alla eller vissa av de underlag vi ber om kan det innebära att vi inte kan gå vidare med din låneansökan. Prata med din lånehandläggare för att få veta mer om just din ansökan.