Thorn Svenska

Spärra från att låna

Uppdaterad

Thorn arbetar aktivt med ansvarsfull kreditgivning och med att följa god kreditgivningssed. Det gör vi genom att följa alla gällande lagar, regler och allmänna råd. Att följa god kreditgivningssed innebär också att vi ser till att spärra dig om du inte längre vill ha möjlighet att låna pengar från oss på Thorn.

Hur spärrar jag mig från att låna mer?
Vi samarbetar idag med Lånestopp.se. Om du önskar spärra dig från framtida lån och krediter kan du göra det på Lånestopps hemsida. Där kan du spärra ditt personnummer från att kunna ta nya lån och krediter. Läs mer på lånestopps hemsida för att få veta exakt hur du går tillväga.

Hur länge är jag spärrad?
Du väljer själv hur länge du är spärrad. Du kan också ta bort spärren när som helst. Läs mer hos lånestopp.se.

Vad innebär god kreditgivningssed?
God kreditgivningssed är något som varje kreditgivare enligt lag måste förhålla sig till och följa före och under ett avtal med dig som konsument. God kreditgivningssed betyder att kreditgivaren ska ta tillvara på dina intressen och inte enbart företagets egna. Du kan läsa mer om god kreditgivningssed hos konsumentverkets tjänst Hallå konsument.

warning Created with Sketch.