Thorn Svenska

Jag har en högre inkomst idag än min senaste taxerade

Uppdaterad

Om du har en högre inkomst idag än vad du taxerade föregående år tar vi hänsyn till det i vår bedömning.

Du kan dock behöva inkomma med underlag såsom anställningsavtal och lönespecifikationer som styrker din nya inkomst.

Oavsett behöver du alltid börja med att göra en ansökan. Vi informerar dig om det blir aktuellt att skicka in underlag.