Thorn Svenska

E-signering med dator

Uppdaterad

Du kan skriva under dina avtal från Thorn tryggt med Bank-ID.

För att signera avtal på en dator:
1. Öppna mailet du har fått från kontrakt@thorn.se och klicka på knappen "till avtalet"
2. Välj ditt Bank-ID alternativ
3. Klicka på den gröna knappen för att öppna och läsa ditt avtal
4. När du läst ditt avtal klickar du på knappen "signera dokument"
5Välj ditt Bank-ID alternativ och skriv under för att signera och godkänna avtalet
6. När du har signerat och godkänt får du ett kvitto med texten "Tack och välkommen som kund"