Thorn Svenska

Jag vill ångra mitt lån

Uppdaterad

Du som kund har möjlighet att ångra ditt lån genom att meddela oss på Thorn inom 14 dagar från den dag då kreditavtalet ingicks. Du meddelar oss enklast på mail eller telefon. Då kommer du att få betalningsuppgifter av oss för att kunna betala tillbaka lånebeloppet.

När du ångrar lånet ska lånebeloppet samt upplupen ränta återbetalas till Thorn. Du som låntagare är skyldig att betala ränta för den faktiska tillhandahållna kredittiden, alltså för tiden som du haft lånet fram till dess att du som låntagare har betalat tillbaka lånebeloppet. Du behöver inte betala tillbaka uppläggningsavgiften.

Vi behöver veta vilket datum du tänker göra återbetalningen så att vi kan räkna fram ett exakt belopp så att du inte behöver betala mer än nödvändigt i räntekostnad.

Guide taggad med: ångerrätt ångra återbetala
warning Created with Sketch.