Thorn Svenska

Klagomål och synpunkter

Uppdaterad

För oss är det viktigt att du som kund är nöjd med våra tjänster och produkter. Om du har frågor eller synpunkter om våra tjänster och produkter eller hur vi hanterat ditt ärende, tveka inte att kontakta vår kundservice via telefon eller mail. Vi arbetar ständigt med att förbättra oss och är tacksamma för förslag och idéer i det arbetet.

Klagomål
Med klagomål menas att en kund i ett enskilt ärende framför missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. Allmänna synpunkter och generellt missnöje räknas inte som klagomål i detta sammanhang. Inte heller missnöje som måste anses ha liten betydelse för dig som kund.

Definitionen av klagomål har betydelse eftersom det finns ett regelverk för hur ett finansinstitut ska agera i klagomålsärenden. Detta regleras bland annat i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23.

Om du har ett klagomål vill vi att du i första hand vänder dig till din säljare eller kundservice som i de flesta fall kan lämna ytterligare förklaringar och reda ut eventuella missförstånd och felaktigheter.

Kontakta klagomålsansvarig på Thorn
Är du inte nöjd med vårt besked efter den första kontakten i ärendet kan du kontakta vår klagomålsansvarige som på nytt kan kontrollera ditt ärende för att lämna ett besked. Kontakt med vår klagomålsansvarige sker i första hand per e-post klagomalsansvarig@thorn.se eller brev, Thorn Svenska AB, Klagomålsansvarig, Box 1315, 171 25 Solna. Vi hanterar ditt ärende skyndsamt och du kan förvänta dig ett svar så snart som möjligt, normalt inom två veckor.

Om du inte skulle vara nöjd med vår bedömning finns det olika sätt att få rådgivning eller att få ditt ärende prövat på nytt.

Konsumenternas Bank och Finansbyrå
Om du önskar en opartisk information om hur finansiella institut bör hantera ärenden av det slag det är fråga om, kan du vända dig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller till konsumentvägledningen i din kommun.
Konsumenternas Bank- och finansbyrå tel: 0200-22 58 00
Hemsida: www.konsumenternas.se/bank-och-finansbyran
Postadress: Box 24215, 104 51 Stockholm

Allmänna reklamationsnämnden och prövning i allmän domstol
Om du inte är nöjd efter att klagomålsansvarig prövat ditt klagomål kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol.
ARN tel: 08-508 860 00
Hemsida: www.arn.se
Mail: arn@arn.se
Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm.

Referenser: Finansinspektionens allmänna råd om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter, FFFS 2002:23

Europakommissionens klagomålsportal
Du har också möjlighet att framställa ditt klagomål via Europakommissionens klagomålsportal. Det är framförallt relevant för dig som är konsument och har din hemvist i annat EU-land.

Du kan framföra ditt klagomål här: http://ec.europa.eu/odr
Vid klagomål ska vår e-post adress anges: klagomalsansvarig@thorn.se

Guide taggad med: inte nöjd klagomål klagomålsansvarig missnöjd
warning Created with Sketch.