Thorn Svenska

Penningtvätt och finansiering av terrorism

Uppdaterad

Thorn Svenska AB har tillstånd- och står under tillsyn av Finansinspektionen och precis som andra banker och kreditinstitut omfattas Thorn av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det innebär att vi arbetar för att förhindra att vi utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

En del i detta arbete är att ha kännedom om sina kunder. Det innebär t.ex. att vi behöver kontrollera identiteten på alla dem som vi ingår en affärsförbindelse med, alltså våra kunder, och att vi behöver ställa en del frågor. Det kan till exempel handla om syftet med lånet eller orsaken till att ett lån löses i förtid. Vi behöver också registrera varifrån de pengar du använder för att lösa lånet med, kommer ifrån.

Vi måste också ta reda på om en blivande eller existerande kund är en så kallad ”PEP” (Politically exposed person eller på svenska Person i politiskt utsatt ställning) alternativt nära anhörig eller känd medarbetare till en PEP eftersom lagen ställer krav om skärpta åtgärder när det gäller den typen av affärsförbindelser. Läs mer om PEP här.

warning Created with Sketch.